Blog

Jak najít a změnit MAC adresu v Mac OS X

Počítač je identifikován jedinečnou adresou MAC (Media Access Control), která je součástí síťové karty vašeho počítače. Tuto MAC adresu můžete nativně změnit v OS X.

Je docela snadné změnit MAC adresu, pokud používáte Windows nebo Linux; změnit takové virtuální adresy na systémech Mac nebo Windows je docela odborná věc.

Nejprve probereme, jak můžete najít svou MAC adresu.

Najděte MAC adresu vašeho Macu

Adresu MAC můžete rychle najít v systému OS X na liště nabídek. Stačí stisknout a podržet klávesu Option a kliknout na ikonu Wi-Fi na panelu nabídek. Zobrazí se rozevírací nabídka s některými možnostmi, mezi nimiž můžete vidět první dvě možnosti jako Název rozhraní a Adresa.

Adresa je jakousi směsí abeced a čísel oddělených dvojtečkami; toto je fyzická MAC adresa počítače. Tuto adresu lze změnit; v tuto chvíli můžete napsat příkaz do terminálu a zkontrolovat adresu, kterou váš počítač používá ke komunikaci.

ifconfig en1 | grep ether

To dodá vaši MAC adresu pro hardwarové rozhraní en1; toto rozhraní se používá pro Wi-Fi ve většině počítačů Mac.

Chcete-li zkontrolovat, které rozhraní se používá pro Wi-Fi, stiskněte a podržte klávesu Option a klikněte na ikonu Wi-Fi na řádku nabídek. Tato akce vám ukáže, které zařízení používáte pro přístup k internetu.

Změňte MAC adresu

Adresu MAC můžete změnit nastavením nové

sudo ifconfig en1 ether aa: bb: cc: dd: ee: ff

Po výzvě zadejte své systémové heslo.

Tento příkaz nastaví MAC adresu pro en1.

Získejte náhodnou MAC adresu

Pokud se zajímáte o soukromí, měli byste svou MAC adresu randomizovat. Zadejte příkaz, jak je uvedeno níže:

openssl rand -hex 6 | sed 's / \ (.. \) / \ 1: / g; s /.$// '| xargs sudo ifconfig en1 ether

Po výzvě zadejte své systémové heslo.

Při každém spuštění tohoto příkazu získáte novou adresu MAC pro en1. Pamatujte, že nejde o trvalou věc, protože změny provedené v obou příkazech se po restartování počítače Mac vrátí do původního stavu. Vezměte prosím na vědomí, že jakmile změníte svou MAC adresu, mohou nastat problémy se sítí. Po úpravě adresy MAC je vždy vhodné restartovat Wi-Fi.